Dove tolk NGT

Dove tolk Nederlandse Gebarentaal

Een Dove tolk NGT (DT-NGT) is een doof of slechthorend persoon die de Nederlandse Gebarentaal op moedertaal niveau beheerst en tolkt tussen twee gebarentalen of tussen verschillende taal- en/of communicatieniveaus binnen één gebarentaal. Daarnaast zijn Dove tolken NGT ook werkzaam als vertaler, waarbij tekst wordt omgezet naar NGT.

Tot september 2020 was de opleiding voor tolk NGT alleen toegankelijk voor horende studenten en niet voor dove studenten. Echter zijn er in de afgelopen jaren steeds meer Dove tolken NGT aan het werk. Vanaf september 2020 volgt een groep dove studenten de opleiding tot tolk NGT. Dove tolken NGT zijn (soms) al jaren werkzaam, maar staan niet in het RTGS, omdat zij geen diploma Tolk NGT konden behalen. Die mogelijkheid is er nu wel en daarom heeft RTGS in de afgelopen tijd gekeken of de Dove tolken NGT die de opleiding volgen én al werkzaam zijn in een overgangsfase aanmerking kunnen komen voor een voorlopige registratie. 

Om dit te realiseren heeft het Instituut voor Gebarentaal en Dovenstudies (IGT&D) een assessment tolkvaardigheden ontwikkeld en zijn er door RTGS voorwaarden vastgesteld waaraan iemand moet voldoen om zich voorlopig te kunnen registreren en voorwaarden tijdens de opleiding.

(Bron: RTGS)

Sarah Muller is voorlopig geregistreerd bij SRTGS onder nummer 1056.